KONFERENCJA

Instytut Projektowania Miasta i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej we współpracy z Komisją Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt.: „IDEA MIASTA – CZAS, MIEJSCE, FORMA”.
Konferencja organizowana jest w Dużej Auli gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 10 czerwca 2013r., o godzinie 11:00. Odbędzie się [...]

Gra o przestrzeń

Informujemy o prowadzonym projekcie badawczym, realizowanym przez Katedrę Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
“Gra o przestrzeń: urbaniści versus mieszkańcy”.
Ankieta wraz ze szczegółowym opisem całego projektu badawczego jest dostępna na stronie internetowej:
http://kpp.arch.pwr.wroc.pl/prace/rola_planisty/projekt_rola_planisty_ankieta.html
Ankieta będzie aktywna  do 30 listopada 2010.
dr inż. Łukasz Damurski
Katedra Planowania Przestrzennego
Wydział Architektury