Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Seminarium

Zapraszamy do udziału w kolejnym organizowanym przez naszą Izbę seminarium pt.: “KONSULTACJE SPOŁECZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM”
Seminarium będzie miało charakter warsztatów i odbędzie się w dwóch terminach w Krakowie oraz w Katowicach.
W czasie seminarium omawiane będą zagadnienia związane z procesem uspołecznienia planowania przestrzennego, w szczególności dotyczące prezentacji projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych [...]

Seminarium

POŁUDNIOWA OKRĘGOWA IZBA URBANISTÓW Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.
Plany miejscowe w działaniu.
Realizacja ustaleń planów miejscowych w procesie inwestycyjnym.
 
W czasie seminarium omawiane będą problemy związane z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Do wzięcia udziału w seminarium zaprosiliśmy:
- Panią Tatianę Marcinów – z Wydziału Architektury i [...]