Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'page_id' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'page_id' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Ustawy i Rozporządzenia : Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Ustawy i Rozporządzenia

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

pobierz tekst jednolity ustawy – stan na 13 grudnia 2008 r.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowaych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Kliknij by pobrać plik

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Kliknij by pobrać plik

Komunikat UMiRM w sprawie ustawy o samorządach zawodowych

Kliknij by pobrać plik

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZAWODU

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst ujednolicony)

tekst ujednolicony – październik 2010r.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

Kliknij by pobrać plik

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07

tekst ujednolicony – stan na 20 kwietnia 2009 r. uwzględniający rozstrzygnięcie TK

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kliknij by pobrać plik

Wzór rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzory rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kliknij by pobrać plik

Zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Kliknij by pobrać plik

Oznaczenia i nazewnictwo stosowane w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Kliknij by pobrać plik

Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kliknij by pobrać plik

|410 views |