Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Seminarium

Posted on | luty 7, 2012 | 50 views | No Comments

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pt.

Problematyka zagrożenia powodzią w planowaniu przestrzennym

W czasie seminarium będą prezentowane zagadnienia:

  1. Rola RZGW w Krakowie w procesie wdrażania Europejskiej dyrektywy Powodziowej w Polsce – dokumentu będącego podstawą działań planistycznych w terenach zagrożonych powodzią,
  2. Przykłady zastosowań nowoczesnych technik obliczeniowych (modelowanie) przy określaniu zagrożenia powodziowego,
  3. Możliwości ograniczania zabudowy terenów zalewowych w działaniach planistycznych – teoria i praktyka.

Seminarium odbędzie się w  dniu 8 marca 2012r. w Krakowie.

Szczegółowe informacje w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ

Comments

Leave a Reply