Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Szkolenia i punktacje…

Posted on | styczeń 19, 2012 | 159 views | No Comments

Za rok skończy się pierwszy okres bilansowania punktacji za doskonalenie kwalifikacji zawodowych.  Jest to pierwszy okres. Nasza Izba wprowadziła zasadę powszechnego obowiązku doskonalenia zawodowego jako pierwsza korporacja zawodowa. Zostało to oceniono bardzo wysoko przez Izbę Architektów i inne korporacje zawodowe. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest powszechny i dotyczy wszystkich członków, wyłączeni z niego zostali jedynie urbaniści, którzy nabyli uprawnienia do emerytury, nie wykonują czynnie zawodu urbanisty oraz nie sa członkami Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych. Winni oni złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie. Na przełomie roku  Biuro Izby rozesłało informacje o liczbie zebranych punktów do wszystkich członków. (…)
całość na http://www.kafka.oiu.katowice.pl/

Comments

Leave a Reply