Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym

Posted on | styczeń 12, 2012 | 167 views | No Comments

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się seminarium pt: „Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych”.
W seminarium wzięły udział osoby reprezentujące urzędy marszałkowskie, wojewódzkie pracownie planowania przestrzennego, środowisko geodezyjne, przedstawiciele Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut Rozwoju Miast, Instytutu Geodezji i Kartografii, Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych oraz firmy GISPartner z Wrocławia.
Celem seminarium była prezentacja projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych opracowany dla samorządu województwa mazowieckiego, a także strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych. W trakcie intersującej dyskusji przedstawiono różne poglądy na temat standaryzacji opracowań planistycznych.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa mogą znaleźć Państwo materiały prezentowane w trakcie seminarium.
Na bieżąco będziemy informować Państwa o podejmowanych w tym zakresie pracach

Janusz Jeżak

Ministerstwo Infrastruktury (projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych – Samorząd Województwa Mazowieckiego)
http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1794744.htm
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (prezentacje uczestników seminarium)
http://www.igpim.pl/main.html

Comments

Leave a Reply