Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Seminarium

Uprzejmie zawiadamiamy, że nie ma już wolnych miejsc na seminarium nt.
” Problematyka zagrożenia powodzią w planowaniu przestrzennym”
w dniu 8 marca br. w Krakowie.

Spotkanie z Panem Igorem Śmietańskim

Serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie poświęcone bieżącym problemom praktyki stanowienia prawa z zakresu planowania przestrzennego.
Przewiduje się wystąpienie Pana Igora Śmietańskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz możliwość zadawania pytań.
Spotkanie odbędzie się w dniu 1 marca 2012 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu Diament     (ul. Dworcowa 9, Katowice) o godzinie 12.00.
Prosimy o telefoniczne ( [...]

Seminarium

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pt.
Problematyka zagrożenia powodzią w planowaniu przestrzennym

W czasie seminarium będą prezentowane zagadnienia:

Rola RZGW w Krakowie w procesie wdrażania Europejskiej dyrektywy Powodziowej w Polsce – dokumentu będącego podstawą działań planistycznych w terenach zagrożonych powodzią,
Przykłady zastosowań nowoczesnych technik obliczeniowych (modelowanie) przy określaniu zagrożenia powodziowego,
Możliwości ograniczania zabudowy terenów zalewowych w działaniach planistycznych [...]