Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy

XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach odbędzie się 3 marca 2012r. w Katowicach.
Informacje organizacyjne oraz pakiet materiałów zjazdowych zostaną przekazane delegatom za pośrednictwem poczty.

Posiedzenie Rady POIU

Szanowni Państwo
Członkowie Okręgowej Rady Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach
W dniu 28 stycznia 2012r. (sobota) o godzinie 11.00 w siedzibie POIU przy ul Dyrekcyjnej 9 w Katowicach odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady POIU

Szkolenia i punktacje…

Za rok skończy się pierwszy okres bilansowania punktacji za doskonalenie kwalifikacji zawodowych.  Jest to pierwszy okres. Nasza Izba wprowadziła zasadę powszechnego obowiązku doskonalenia zawodowego jako pierwsza korporacja zawodowa. Zostało to oceniono bardzo wysoko przez Izbę Architektów i inne korporacje zawodowe. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest powszechny i dotyczy wszystkich [...]

Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się seminarium pt: „Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych”.
W seminarium wzięły udział osoby reprezentujące urzędy marszałkowskie, wojewódzkie pracownie planowania przestrzennego, środowisko geodezyjne, przedstawiciele Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut [...]