Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Zamach na Izby?

W dzisiejszej Rzeczpospolitej z (28 listopada 2011r.) mogliśmy przeczytać tekst dość zaskakujący. Rząd zamierza otworzyć tzw. zawody regulowane dla młodych adeptów. W szczególności dotyczy to takich zawodów jak: architekci, inżynierowie budowlani oraz oczywiście urbaniści. Otwarcie drzwi do zawodów miałoby polegać nie na członkostwie w izbie, ale na zdaniu egzaminu państwowego, [...]

DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

W dniu 19 października br. odbyło się seminarium szkoleniowe Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach pt.: DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM.
Wszyscy, którzy nie mieli możliwości uczestnictwa w ubiegłorocznym wyjeździe studialno – szkoleniowym do Stuttgartu mogli wysłuchać interesujących wykładów na temat systemu planowania w Niemczech ze szczególnym naciskiem na udział społeczeństwa w procesie planowania.
Rozmach [...]

WARSZTATY

Zapraszamy do wzięcia udziały w warsztatach pt.: KONSULTACJE SPOŁECZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
W czasie warsztatów omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Prezentacja i jej struktura: kto, co, jak, gdzie i kiedy i do kogo.
2. Psychologia tłumu – wywoływanie i kontrola emocji.
3. Trening argumentacji wspierającej – projektowanie arsenału argumentacyjnego.
4. Dyskusja publiczna – przewidywanie obiekcji i trening kontrargumentacji.
5. Tabu konsultacji [...]