Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Biuro Izby

Informujemy, iż w najbliższy poniedziałek (31 października) biuro Izby będzie czynne w godzinach 8:00 do 13:00.

Seminarium w Jaśle…

Członkowie Izby z Obwodu podkarpackiego proponują udział w serii spotkań i dyskusji nt.: “Rewitalizacji rynków w małych miastach”.
Na pierwsze spotkanie w dniu 26 października 2011r. zapraszamy do Jasła, gdzie w Urzędzie Miasta przy udziale Burmistrza omawiana będzie nowo realizowana płyta rynku. Spotkanie poprzedzi zwiedzanie Skansenu Archeologicznego tzw. “Karpackiej Troi” w Trzcinicy k. Jasła.
Ramowy program:
1.  Godz. [...]

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2012 ROK
Krajowa Rada Polskiej Izby Urbanistów uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Nr I/11/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości opłat na rzecz Izby Urbanistów i zasad ich podziału pomiędzy budżety izb okręgowych i budżet Izby Krajowej (z późniejszymi zmianami), [...]