Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Warsztaty z UKE

Informujemy, że w dniu 31 stycznia br w Warszawie odbyły się warsztaty zorganizowane prze Urząd Komunikacji Elektronicznej. Było to już kolejne spotkanie UKE z przedstawicielami środowisk urbanistów, planistów, urzędników Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Wojewódzkich oraz Konserwatorów Zabytków, które poświęcone było problemom wprowadzania w życie zapisów tzw. [...]