Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Architekt/Urbanista Miasta Katowice

10 stycznia 2011 roku w katowickim „ratuszu” odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech organizacji zawodowych (TUP, SARP, POIU, SOIA) z Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Zaproszenie wystosował prezydent miasta.
Spotkanie poświęcone było dyskusji nad działaniami dla powołania urzędu Architekta/Urbanisty Miasta i wyłonienia osoby piastującej to stanowisko, które podlegać ma bezpośrednio Prezydentowi.
Główną rolą i sferą zadań Architekta Miasta ma [...]

Składka członkowska

Szanowni Państwo
Przypominamy, że zgodnie z decyzją Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 25 września 2010 r. wysokość składki członkowskiej na rok 2011 ustalona została w wysokości:  85,00 zł miesięcznie.
Informacja Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 25 września 2010 r. w sprawie ustalenia kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2011 rok w samorządzie zawodowym urbanistów
Załącznik do informacji KRIU [...]