Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Telekomunikacyjne planowanie

Już jakiś czas minął od naszego zjazdu nadzwyczajnego. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Zaborowską – byłą dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury. Dyskusja dotyczyła wprowadzenia nowych zasad lokalizacji obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz zmian dotykających w szczególności planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja dotyczyła  głównie ratio legis – celów jakie przyświecały ustawodawcy przy [...]

Składka członkowska

Na podstawie § 1a ust. 2 uchwały Nr I/11/2002 Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości opłat na rzecz Izby Urbanistów i zasad ich podziału pomiędzy budżety izb okręgowych a budżet Izby Krajowej, Krajowa Rada Izby Urbanistów ustaliła wysokość składki członkowskiej, która w okresie od dnia 1 stycznia 2011 [...]

Stuttgart

Podsumowanie tegorocznego wyjazdu do Stuttgatru:
…myślę, że najbardziej interesującym etapem naszego wyjazdu było zapoznanie się z projektem “Stuttgart 21″, w zasadzie nazwać można go śmiało mega-projektem: przedsięwzięciem o wielomiliardowym budżecie, zakrojonym na nieprawdopodobną skalę. W skrócie mówiąc projekt polega na zamianie starego dworca kolejowego czołowego na dworzec przelotowy, o torach usytuowanych pod kątem prostym do obecnych. Przedsięwzięcie ma otworzyć nowe [...]

Nowa strona….

Szanowni Państwo
Witamy na nowej stronie Południowej Okręgowej Izby Urbansitów z siedzibą w Katowicach.
Zmianie uległa struktura serwisu, dodane zostały nowe funkcjonalności i możliwości korzystania ze strony. W najbliższych dniach strona będzie uzupełniania o informacje archiwalne. Zachęcamy gorąco do rejestracji swojego konta w serwisie – umożliwi to Państu korzystanie w przyszłości z dodatkowych materiałów przeznaczonych dla członków [...]