Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

zmiany ustawy o szczególnych zasadach odbudowy….

Koleżanki i Koledzy, Na spotkaniu z Panem Ministrem Olgierdem Dziekońskim, o którym piszę na tej stronie, poinformowano Izbę o zaawansowanych pracach dotyczących przygotowania zmiany ustawy o szczególnych zasadach odbudowy (…). Ustawa została przygotowana w związku z katastrofalnymi powodziami oraz osunięciami się mas ziemnych w ostatnim czasie. Pan Minister wystąpił oficjalnym pismem z informacją o możliwości składania [...]

Stanowisko Izby

Koleżanki i Koledzy,  
Informuję, że w dniu 25 czerwca br. odbyło się w Warszawie spotkanie Rady Krajowej Izby Urbanistów oraz przedstawicieli Okręgów z Panem Ministrem Olgierdem Dziekońskim. W spotkaniu ze strony Południowej Okręgowej Izby udział wzięli: Przewodniczący: Krzysztof Kafka oraz szef zespołu ds. legislacji Pani Barbara Zastawniak – autorka opinii do zmian ustawy o planowaniu i [...]