Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'cat' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'cat' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Legislacja : Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Warsztaty z UKE

Informujemy, że w dniu 31 stycznia br w Warszawie odbyły się warsztaty zorganizowane prze Urząd Komunikacji Elektronicznej. Było to już kolejne spotkanie UKE z przedstawicielami środowisk urbanistów, planistów, urzędników Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Wojewódzkich oraz Konserwatorów Zabytków, które poświęcone było problemom wprowadzania w życie zapisów tzw. [...]

Kodeks budowlany ?

Od kilku miesięcy wiele mówi się o tzw. Kodeksie budowlanym. Jego autorem i pomysłodawcą miałby być prof. Niewiadomski. Mówi się sporo, informacje docierają skąpe.
Diagnoza stanu i kondycji planowania przestrzennego jest zła. Są tego świadomi już chyba wszyscy.  Urbaniści – od dawna zwracają uwagę na luki w prawie, na stały demontaż systemu planowania poprzez kolejne spec [...]

UKE mówi w sprawie mega-ustawy !!!

W dniu 25 listopada odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Izby Urbanistów, Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska, Urzędów Wojewódzkich z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W trakcie spotkania dyskutowano probelmy realizacji ustawy telekomunikacyjnej, zwłaszcza jej zapisów art.46, dotyczące kwestii opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz art.75, dotyczącego kwestii zmian obowiązujących planów.
Przedstawicielem Okręgowej Izby Południowej na spotkaniu była [...]

Spotkanie z Wojewodą Śląskim

W dniu 9 listopada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Urbanistów z Wojewodą Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem. Tak brzmiałaby sucha oficjalna notatka. Notatka taka pojawiła się na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego <tutaj>.
ciąg dalszy tekstu znajdą państwo na blogu: http://www.kafka.oiu.katowice.pl

Wyrok NSA

Drogie Koleżanki i Koledzy,
No więc mamy sensację, nie bójmy się tego słowa. Nastąpiła zmiana przepisów! “naszej” ustawy. nie, nie chodzi mi tutaj o zmianę telekomunikacyjną, ani małą nowelizację naszej ustawy. Mam na myśli kreatywne działanie sądów. W tym przypadku jednak to działanie jest oczekiwane przez środowisko urbanistów od dawna.
Sprawa dotyczy zgodności decyzji o warunkach zabudowy [...]

ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo
 W dniu 18 września br. obędzie się Nadzwyczajny Wyborczy Okręgowy Zjazd Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach (celem zjazdu będzie uzupełnienie składu osobowego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIU). W dniu tym odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury, byłym Dyrektorem Departamentu Telekomunikacji Panią Agnieszką Zaborowską. Na spotkaniu zostaną omówione problemy i wątpliwości związane [...]

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne
 W związku z pismem Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych pana Dariusza Piasta, który zwrócił się do Prezesa Krajowej Izby Urbanistów pana Jacka Sztechmana z propozycją współpracy w odniesieniu do ustalenia obszarów zastosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert w stosunku do różnych rodzajów zamówień z zakresu Naszych zainteresowań, proszę koleżanki i kolegów o przesłanie propozycji innych niż [...]

zmiany ustawy o szczególnych zasadach odbudowy….

Koleżanki i Koledzy, Na spotkaniu z Panem Ministrem Olgierdem Dziekońskim, o którym piszę na tej stronie, poinformowano Izbę o zaawansowanych pracach dotyczących przygotowania zmiany ustawy o szczególnych zasadach odbudowy (…). Ustawa została przygotowana w związku z katastrofalnymi powodziami oraz osunięciami się mas ziemnych w ostatnim czasie. Pan Minister wystąpił oficjalnym pismem z informacją o możliwości składania [...]