Koniec i składki….

Opublikowano: 1 lipiec 2014r. | przeczytano: 67 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
Znana jest data końca Izby. Izba przestaje istnieć z dniem 10 sierpnia 2014. Od tego dnia zgodnie z art.29 Ustawy o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych znosi się samorząd zawodowy urbanistów.
Składki członkowskie musimy opłacić do dnia 9 sierpnia. Datę tę potwierdził Nadzwyczajny Zjazd Izby Urbanistów, określając jednocześnie, że pierwsze 9 dni sierpnia będzie wynosić 9/31 składki miesięcznej, czyli w zaokrągleniu 26 zł. Zjazd podjął też jedną ważną uchwałę o umorzeniu długów członków nieżyjących.

Koleżanki i Koledzy,

Znana jest data końca Izby. Izba przestaje istnieć z dniem 10 sierpnia 2014. Od tego dnia zgodnie z art.29 Ustawy o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych znosi się samorząd zawodowy urbanistów.

Składki członkowskie musimy opłacić do dnia 9 sierpnia. Datę tę potwierdził Nadzwyczajny Zjazd Izby Urbanistów, określając jednocześnie, że pierwsze 9 dni sierpnia będzie wynosić 9/31 składki miesięcznej, czyli w zaokrągleniu 26 zł. Zjazd podjął też jedną ważną uchwałę o umorzeniu długów członków nieżyjących. Czytaj dalej na blogu Krzysztofa Kafki…

Publikacja ustawy….

Opublikowano: 13 czerwiec 2014r. | przeczytano: 92 | Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
informuję, iż Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych została upublikowana w Dzienniku Ustaw RP w dniu 10 czerwca 2014 r. (Dz.U. 768).
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/768/1

Szanowni Państwo,

W dniu 10 czerwca 2014r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został podpisany przez Prezydenta RP tekst Ustawy z dnia 9 maja 2014r.  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/768/1

NOWE IDEE W PLANOWANIU ROZWOJU TERYTORIALNEGO. WARTOŚCI – PRZESTRZENIE – PROJEKTY

Opublikowano: 22 maj 2014r. | przeczytano: 347 | Brak komentarzy

Instytut Projektowania Miast i Regionów
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
we współpracy z
Komitetem Architektury i Urbanistyki PAN
Komisją Urbanistyki i Architektury PAN, Oddział w Krakowie
Towarzystwem Urbanistów Polskich, Oddział w Krakowie
organizują międzynarodową konferencję naukową nt.
„NOWE IDEE W PLANOWANIU ROZWOJU TERYTORIALNEGO.
WARTOŚCI – PRZESTRZENIE – PROJEKTY”
Termin konferencji: 16 – 17 października 2014 r.
Miejsce konferencji: Kraków, Politechnika Krakowska
Rada programowa:
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać
Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński
dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek Prof. PK
Prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens,
Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider – Skalska
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz- Bilska – przew. rady programowej
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Zamiarem organizatorów – podtrzymując tradycję spotkań naukowych dotyczących
kontynuacji badań poprzedników – tym razem konferencja poświęcona zostanie pamięci prof.
inż. arch. Zbigniewa Wzorka, w 105 rocznicę jego urodzin.
Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym i jest adresowana w szczególności do
przedstawicieli środowiska naukowego, projektantów i planistów oraz pracowników samorządu
terytorialnego różnych szczebli. Poświęcona będzie tematyce planowania rozwoju terytorialnego
w kontekście nowych idei. W ramach obrad szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia:
 Nowe idee rozwoju terytorialnego a projektowanie przestrzeni,
 Planowanie przestrzenne i projekty strategiczne.
 Integracja struktur przestrzennych,
 Planowanie regionalne w kontekście rozwoju lokalnego, a

Instytut Projektowania Miast i Regionów  Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
we współpracy z Komitetem Architektury i Urbanistyki PAN, Komisją Urbanistyki i Architektury PAN, Oddział w Krakowie, Towarzystwem Urbanistów Polskich, Oddział w Krakowie
organizują międzynarodową konferencję naukową nt. „NOWE IDEE W PLANOWANIU ROZWOJU TERYTORIALNEGO. WARTOŚCI – PRZESTRZENIE – PROJEKTY”

Zamiarem organizatorów – podtrzymując tradycję spotkań naukowych dotyczących kontynuacji badań poprzedników – tym razem konferencja poświęcona zostanie pamięci prof. inż. arch. Zbigniewa Wzorka, w 105 rocznicę jego urodzin.  Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym i jest adresowana w szczególności do przedstawicieli środowiska naukowego, projektantów i planistów oraz pracowników samorządu terytorialnego różnych szczebli. Poświęcona będzie tematyce planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei. czytaj całość…

no… i po izbie…

Opublikowano: 8 maj 2014r. | przeczytano: 134 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
Sprawa dalszego istnienia Izby Urbanistów została rozstrzygnięta. Senat podtrzymał ustawę o deregulacji zawodów,  w tym zawodów regulowanych. Co prawda dyskutowane były w Senacie poprawki zmierzające do utrzymania zawodu urbanisty,  a także włączenia urbanistów do struktur Izby Architektów, jednak nie zyskały one poparcia większości. W ten sposób nasza sprawa została już przesądzona. W tej chwili w procesie legislacyjnym czeka nas jeszcze ostatnie głosowanie w Sejmie nad poprawkami zgłoszonymi w Senacie, ale nie dotyczącymi już naszej kwestii oraz podpis Prezydenta RP.

Koleżanki i Koledzy,

Sprawa dalszego istnienia Izby Urbanistów została rozstrzygnięta. Senat podtrzymał ustawę o deregulacji zawodów,  w tym zawodów regulowanych. Co prawda dyskutowane były w Senacie poprawki zmierzające do utrzymania zawodu urbanisty,  a także włączenia urbanistów do struktur Izby Architektów, jednak nie zyskały one poparcia większości. W ten sposób nasza sprawa została już przesądzona. W tej chwili w procesie legislacyjnym czeka nas jeszcze ostatnie głosowanie w Sejmie nad poprawkami zgłoszonymi w Senacie, ale nie dotyczącymi już naszej kwestii oraz podpis Prezydenta RP. Czytaj dalej na blogu Krzysztofa Kafki…

III KONGRES REWITALIZACJI MIAST

Opublikowano: 15 kwiecień 2014r. | przeczytano: 112 | Brak komentarzy

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na kolejny już III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast – Rewitalizacja w polityce miejskiej, który odbędzie się w Krakowie w dniach 4-6 czerwca 2014 r.
Ponownie spotkamy się z Państwem w Nowohuckim Centrum Kultury (Aleja Jana Pawła II 232 – Plac Centralny), w sąsiedztwie „starej” Nowej Huty, modelowego miasta z okresu socrealizmu, a dziś dzielnicy Krakowa wpisanej do rejestru zabytków jako dobro kultury, która obecnie poddawana jest intensywnej rewitalizacji.
Do udziału w III Kongresie zapraszamy wszystkie osoby związane z problematyką rewitalizacji: animatorów, praktyków, ekspertów, naukowców i wszystkich, którym ta problematyka jest bliska.
Dołożymy wszelkich starań, aby obrady kongresu i atmosfera wśród uczestników były co najmniej tak dobre jak w czasie poprzednich kongresów.
Więcej informacji o organizacji kongresu, programie merytorycznym i niezbędnych formalnościach na stronie: http://irm.krakow.pl/pl/rewitalizacja.html
W imieniu organizatorów III Kongresu Rewitalizacji Miast
Jaromir Matulewicz

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na kolejny już III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast – Rewitalizacja w polityce miejskiej, który odbędzie się w Krakowie w dniach 4-6 czerwca 2014 r.

Ponownie spotkamy się z Państwem w Nowohuckim Centrum Kultury (Aleja Jana Pawła II 232 – Plac Centralny), w sąsiedztwie „starej” Nowej Huty, modelowego miasta z okresu socrealizmu, a dziś dzielnicy Krakowa wpisanej do rejestru zabytków jako dobro kultury, która obecnie poddawana jest intensywnej rewitalizacji.

Do udziału w III Kongresie zapraszamy wszystkie osoby związane z problematyką rewitalizacji: animatorów, praktyków, ekspertów, naukowców i wszystkich, którym ta problematyka jest bliska.

Dołożymy wszelkich starań, aby obrady kongresu i atmosfera wśród uczestników były co najmniej tak dobre jak w czasie poprzednich kongresów.

Więcej informacji o organizacji kongresu, programie merytorycznym i niezbędnych formalnościach na stronie: http://irm.krakow.pl/pl/rewitalizacja.html

W imieniu organizatorów III Kongresu Rewitalizacji Miast

Jaromir Matulewicz

wcześniejsze >>