Kondolencje

Opublikowano: 24 wrzesień 2014r. | przeczytano: 38 | Brak komentarzy

Naszemu Koledze
Członkowi Rady Południowej Okręgowej Izby Urbanistów

mgr Antoniemu Matuszce

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

składa

Rada Południowej Okręgowej Izby Urbanistów
z siedzibą w Katowicach
oraz
wszyscy członkowie Izby

Zapraszamy do teczek…

Opublikowano: 11 wrzesień 2014r. | przeczytano: 51 | Brak komentarzy

Koleżanki, Koledzy,
Jak informowałem wcześniej, Izba w stanie likwidacji jest zobligowania do wykonania określonych w ustawie czynności. Jedną z nich jest przekazanie dokumentów, zgromadzonych w Izbie do Archiwum Państwowego lub do Ministerstwa Infrastruktury. Przekazanie tych dokumentów nastąpi w ostatnich tygodniach i dniach funkcjonowania Izby, czyli nie wcześniej niż w grudniu br. Do Archiwum Państwowego w Katowicach zostaną przekazane uchwały Rady Okręgowej oraz Zjazdu Okręgowego, natomiast teczki osobowe zostaną przesłane w całości do Ministra Infrastruktury.
W związku z tym, umożliwiamy i zachęcamy członków Izby do zapoznania się z zawartością swojej teczki osobowej.

Koleżanki, Koledzy,

Jak informowałem wcześniej, Izba w stanie likwidacji jest zobligowania do wykonania określonych w ustawie czynności. Jedną z nich jest przekazanie dokumentów, zgromadzonych w Izbie do Archiwum Państwowego lub do Ministerstwa Infrastruktury. Przekazanie tych dokumentów nastąpi w ostatnich tygodniach i dniach funkcjonowania Izby, czyli nie wcześniej niż w grudniu br. Do Archiwum Państwowego w Katowicach zostaną przekazane uchwały Rady Okręgowej oraz Zjazdu Okręgowego, natomiast teczki osobowe zostaną przesłane w całości do Ministra Infrastruktury.

W związku z tym, umożliwiamy i zachęcamy członków Izby do zapoznania się z zawartością swojej teczki osobowej.  CZYTAJ DALEJ NA BLOGU KRZYSZTOFA KAFKI >>>

Jednocześnie przypominamy, iż od 10 sierpnia 2014r. Izba Urbanistów działa w trybie likwidacyjnym. Biuro Izby do końca roku kalendarzowego będzie działać w ograniczonym wymiarze godzinowym – wyłącznie w poniedziałki i środy w godzinach 8:00 do 16:00.

Szukamy autorów….

Opublikowano: 4 wrzesień 2014r. | przeczytano: 45 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
W związku z likwidacją Izby pragniemy udokumentować jej dokonania. W związku z tym, chcemy pod koniec listopada wydać książkę. Będą w niej zamieszczone kronikarskie informacje traktujące o historii Izby, o ludziach którzy ją tworzyli, o szeregowych członkach. Każdy się w niej znajdzie. Będzie także miejsce na artykuły naszych prezesów okręgowych i krajowych. Chcemy jednak, aby obraz naszej Izby był pełniejszy. W związku z tym proponujemy i zachęcamy naszych członków do napisania własnych artykułów prezentujących ich własny punkt widzenia na “sprawy izbowe”.
Do końca września czekamy na takie autorskie artykuły.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z likwidacją Izby pragniemy udokumentować jej dokonania. W związku z tym, chcemy pod koniec listopada wydać książkę. Będą w niej zamieszczone kronikarskie informacje traktujące o historii Izby, o ludziach którzy ją tworzyli, o szeregowych członkach. Każdy się w niej znajdzie. Będzie także miejsce na artykuły naszych prezesów okręgowych i krajowych. Chcemy jednak, aby obraz naszej Izby był pełniejszy. W związku z tym proponujemy i zachęcamy naszych członków do napisania własnych artykułów prezentujących ich własny punkt widzenia na “sprawy izbowe”. Do końca września czekamy na takie autorskie artykuły. CZYTAJ DALEJ NA BLOGU>>>

Izba w likwidacji

Opublikowano: 26 sierpień 2014r. | przeczytano: 71 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
Od 10 sierpnia 2014r. Izba Urbanistów działa w trybie likwidacyjnym. Z formalnego punktu widzenia od tego dnia samorząd zawodowy urbanistów nie istnieje. Wykonywanie zawodu urbanisty nie wiąże się już z obowiązkowym członkostwem w Izbie.
Przypominamy, że biuro Izby do końca roku kalendarzowego będzie działać w ograniczonym wymiarze godzinowym. Do końca roku działać będą jeszcze organa Izby, jednak ich czynności zostały na mocy Ustawy ograniczone w zasadzie jedynie do czynności likwidacyjnych. Organy te nie mają już one kompetencji podejmowania spraw określonych statutem Izby. Zobligowani zostaliśmy za to min. do zakończenia wszystkich czynności bieżących, w tym zwłaszcza finansowych.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim członkom za uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Izby. Jednocześnie ponawiamy nasze prośby o niezwłoczne opłacenie wszelkich długów wobec Izby. Ustawa nakłada obowiązek ściągnięcia wszelkich zobowiązań wobec Izby. W przypadku ich nieściągnięcia sprawą windykacji zajmie się likwidator powołany sądownie na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Koleżanki i Koledzy,

Od 10 sierpnia 2014r. Izba Urbanistów działa w trybie likwidacyjnym. Z formalnego punktu widzenia od tego dnia samorząd zawodowy urbanistów nie istnieje. Wykonywanie zawodu urbanisty nie wiąże się już z obowiązkowym członkostwem w Izbie.

Przypominamy, że biuro Izby do końca roku kalendarzowego będzie działać w ograniczonym wymiarze godzinowym. Do końca roku działać będą jeszcze organa Izby, jednak ich czynności zostały na mocy Ustawy ograniczone w zasadzie jedynie do czynności likwidacyjnych. Organy te nie mają już one kompetencji podejmowania spraw określonych statutem Izby. Zobligowani zostaliśmy za to min. do zakończenia wszystkich czynności bieżących, w tym zwłaszcza finansowych.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim członkom za uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Izby. Jednocześnie ponawiamy nasze prośby o niezwłoczne opłacenie wszelkich długów wobec Izby. Ustawa nakłada obowiązek ściągnięcia wszelkich zobowiązań wobec Izby. W przypadku ich nieściągnięcia sprawą windykacji zajmie się likwidator powołany sądownie na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. CZYTAJ DALEJ NA BLOGU….

Praca Biura Izby

Opublikowano: 31 lipiec 2014r. | przeczytano: 88 | Brak komentarzy

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od dnia 4 sierpnia 2014r. biuro będzie czynne wyłacznie w poniedziałki i środy w godzinach 8 – 16. W pozostałe dni Izba będzie nieczynna.

Sytuacja ta potrwa do dnia całkowitego zamknięcia Izby, czyli do końca roku kalendarzowego.

w pozostałe dni Izba będzie nieczynna.
Sytuacja ta potrwa do dnia całkowitego zamknięcia Izby, czyli do końca roku kalendarzowego.
wcześniejsze >>