Prace w Trybunale Konstytucyjnym

Opublikowano: 8 grudzień 2014r. | przeczytano: 76 | Brak komentarzy

Koleżanki, Koledzy

na stronie Trybunału Konstytucyjnego pod Sygn. akt K/19/14 - Ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych; zawód urbanisty K 19/14 w zakładce <<Dokumenty w sprawie>> zostały zamieszczone :
- stanowisko Prokuratora Generalnego,
- stanowisko Sejmu,
link: http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2019/14

Krzysztof Kafka

Seminarium ZOIU

Opublikowano: 12 listopad 2014r. | przeczytano: 63 | Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2014”, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2014 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń, zainaugurowanych w lutym 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu (będącą obecnie w stanie likwidacji), poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, tym razem organizowanym przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. Natomiast Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu objęła patronatem to Seminarium i umożliwiła funkcjonowanie jego Sekretariatu w swojej siedzibie przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19.
Podobnie, jak na poprzednich seminariach tego cyklu przygotowaliśmy zróżnicowane – co do problematyki wystąpienia, w których prelegenci będą odmiennie rozkładać akcenty pomiędzy aspektami merytorycznymi a formalno-prawnymi. Zatem, w programie Seminarium, przewidzieliśmy omówienie różnych zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w nawiązaniu do najnowszych regulacji prawnych, obszernego orzecznictwa, a także licznych praktycznych doświadczeń.
Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium będzie okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym, zarówno podczas plenarnych obrad, jak i w wyniku kuluarowych rozmów w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w dniu 24 listopada 2014 r. (poniedziałek).
Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.
Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie na projekt logo i papieru firmowego Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, w którym laureatów chcemy nagrodzić darmowym wstępem na nasze seminaria.
Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.
Prezes zarządu
Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU
Marek Wiland

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2014”, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2014 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń, zainaugurowanych w lutym 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu (będącą obecnie w stanie likwidacji), poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, tym razem organizowanym przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. Natomiast Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu objęła patronatem to Seminarium i umożliwiła funkcjonowanie jego Sekretariatu w swojej siedzibie przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19.

Podobnie, jak na poprzednich seminariach tego cyklu przygotowaliśmy zróżnicowane – co do problematyki wystąpienia, w których prelegenci będą odmiennie rozkładać akcenty pomiędzy aspektami merytorycznymi a formalno-prawnymi. Zatem, w programie Seminarium, przewidzieliśmy omówienie różnych zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w nawiązaniu do najnowszych regulacji prawnych, obszernego orzecznictwa, a także licznych praktycznych doświadczeń.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium będzie okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym, zarówno podczas plenarnych obrad, jak i w wyniku kuluarowych rozmów w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w dniu 24 listopada 2014 r. (poniedziałek).

Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie na projekt logo i papieru firmowego Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, w którym laureatów chcemy nagrodzić darmowym wstępem na nasze seminaria.

Szczegółowe informacje pod linkiem http://suzoiu.pl/dzialalnosc/szkoleniakonferencje/, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

Prezes zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

ogłoszenie

Opublikowano: 5 listopad 2014r. | przeczytano: 60 | Brak komentarzy

OGŁOSZENIE
Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach w likwidacji
o zamiarze zbycia składników majątku Izby w trybie przetargu licytacyjnego.
Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach w likwidacji ogłasza przetarg licytacyjny na nabycie składników majątku, rzeczy Izby.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Izby przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach w dniu 21 listopada 2014r. (piątek)
o godz. 17.00. Wykaz licytowanych rzeczy oraz regulamin licytacji do wglądu w siedzibie Izby
w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki i środy w godz. 8.00-16.00

OGŁOSZENIE

Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach w likwidacji o zamiarze zbycia składników majątku Izby w trybie przetargu licytacyjnego.

Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach w likwidacji ogłasza przetarg licytacyjny na nabycie składników majątku, rzeczy Izby. rzetarg odbędzie się w siedzibie Izby przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach w dniu 21 listopada 2014r. (piątek) o godz. 17.00. Wykaz licytowanych rzeczy oraz regulamin licytacji do wglądu w siedzibie Izby  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki i środy w godz. 8.00-16.00

Zapraszamy do teczek…

Opublikowano: 11 wrzesień 2014r. | przeczytano: 117 | Brak komentarzy

Koleżanki, Koledzy,
Jak informowałem wcześniej, Izba w stanie likwidacji jest zobligowania do wykonania określonych w ustawie czynności. Jedną z nich jest przekazanie dokumentów, zgromadzonych w Izbie do Archiwum Państwowego lub do Ministerstwa Infrastruktury. Przekazanie tych dokumentów nastąpi w ostatnich tygodniach i dniach funkcjonowania Izby, czyli nie wcześniej niż w grudniu br. Do Archiwum Państwowego w Katowicach zostaną przekazane uchwały Rady Okręgowej oraz Zjazdu Okręgowego, natomiast teczki osobowe zostaną przesłane w całości do Ministra Infrastruktury.
W związku z tym, umożliwiamy i zachęcamy członków Izby do zapoznania się z zawartością swojej teczki osobowej.

Koleżanki, Koledzy,

Jak informowałem wcześniej, Izba w stanie likwidacji jest zobligowania do wykonania określonych w ustawie czynności. Jedną z nich jest przekazanie dokumentów, zgromadzonych w Izbie do Archiwum Państwowego lub do Ministerstwa Infrastruktury. Przekazanie tych dokumentów nastąpi w ostatnich tygodniach i dniach funkcjonowania Izby, czyli nie wcześniej niż w grudniu br. Do Archiwum Państwowego w Katowicach zostaną przekazane uchwały Rady Okręgowej oraz Zjazdu Okręgowego, natomiast teczki osobowe zostaną przesłane w całości do Ministra Infrastruktury.

W związku z tym, umożliwiamy i zachęcamy członków Izby do zapoznania się z zawartością swojej teczki osobowej.  CZYTAJ DALEJ NA BLOGU KRZYSZTOFA KAFKI >>>

Jednocześnie przypominamy, iż od 10 sierpnia 2014r. Izba Urbanistów działa w trybie likwidacyjnym. Biuro Izby do końca roku kalendarzowego będzie działać w ograniczonym wymiarze godzinowym – wyłącznie w poniedziałki i środy w godzinach 8:00 do 16:00.

Szukamy autorów….

Opublikowano: 4 wrzesień 2014r. | przeczytano: 103 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
W związku z likwidacją Izby pragniemy udokumentować jej dokonania. W związku z tym, chcemy pod koniec listopada wydać książkę. Będą w niej zamieszczone kronikarskie informacje traktujące o historii Izby, o ludziach którzy ją tworzyli, o szeregowych członkach. Każdy się w niej znajdzie. Będzie także miejsce na artykuły naszych prezesów okręgowych i krajowych. Chcemy jednak, aby obraz naszej Izby był pełniejszy. W związku z tym proponujemy i zachęcamy naszych członków do napisania własnych artykułów prezentujących ich własny punkt widzenia na “sprawy izbowe”.
Do końca września czekamy na takie autorskie artykuły.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z likwidacją Izby pragniemy udokumentować jej dokonania. W związku z tym, chcemy pod koniec listopada wydać książkę. Będą w niej zamieszczone kronikarskie informacje traktujące o historii Izby, o ludziach którzy ją tworzyli, o szeregowych członkach. Każdy się w niej znajdzie. Będzie także miejsce na artykuły naszych prezesów okręgowych i krajowych. Chcemy jednak, aby obraz naszej Izby był pełniejszy. W związku z tym proponujemy i zachęcamy naszych członków do napisania własnych artykułów prezentujących ich własny punkt widzenia na “sprawy izbowe”. Do końca września czekamy na takie autorskie artykuły. CZYTAJ DALEJ NA BLOGU>>>

wcześniejsze >>