Praca Biura Izby

Opublikowano: 31 lipiec 2014r. | przeczytano: 27 | Brak komentarzy

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od dnia 4 sierpnia 2014r. biuro będzie czynne wyłacznie w poniedziałki i środy w godzinach 8 – 16. W pozostałe dni Izba będzie nieczynna.

Sytuacja ta potrwa do dnia całkowitego zamknięcia Izby, czyli do końca roku kalendarzowego.

w pozostałe dni Izba będzie nieczynna.
Sytuacja ta potrwa do dnia całkowitego zamknięcia Izby, czyli do końca roku kalendarzowego.

Koniec…

Opublikowano: 31 lipiec 2014r. | przeczytano: 23 | Brak komentarzy

Zbliża się data wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Dokładnie 10 sierpnia przestajemy działać jako Izba. Jakie są tego konsekwencje? Dotykają one całej organizacji oraz każdego z nas.
…jeśli chodzi o Izbę, to:
Od 10 sierpnia działamy z dopiskiem “… w likwidacji”
Biuro Izby będzie pracowało w ograniczonym zakresie, czyli tylko w dwa dni w tygodniu,
Całkowite zamknięcie biura i definitywny koniec pracy Izby przewidujemy na koniec roku,
W tym czasie prowadzone będą tylko wskazane w Ustawie czynności likwidacyjne: ściągnięcie wierzytelności, uregulowanie długów, zamknięcie bieżących zobowiązań i umów,
Większość wierzytelności została już opłacona, nadpłacone składki wykraczające za okres 10 sierpnia zostały zwrócone naszym członkom,
Możliwe będzie dokonywanie wszelkich operacji finansowych jedynie do 1 grudnia br.
W tym czasie zmuszeni będziemy upłynnić majątek Izby,
W tym czasie będziemy musieli przygotować wszystkie zgromadzone dokumenty do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach i do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Tam będą one przechowywane.

Zbliża się data wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Dokładnie 10 sierpnia przestajemy działać jako Izba. Jakie są tego konsekwencje? Dotykają one całej organizacji oraz każdego z nas.

…jeśli chodzi o Izbę, to:

  1. Od 10 sierpnia działamy z dopiskiem “… w likwidacji”
  2. Biuro Izby będzie pracowało w ograniczonym zakresie, czyli tylko w dwa dni w tygodniu,
  3. Całkowite zamknięcie biura i definitywny koniec pracy Izby przewidujemy na koniec roku,
  4. W tym czasie prowadzone będą tylko wskazane w Ustawie czynności likwidacyjne: ściągnięcie wierzytelności, uregulowanie długów, zamknięcie bieżących zobowiązań i umów,
  5. Większość wierzytelności została już opłacona, nadpłacone składki wykraczające za okres 10 sierpnia zostały zwrócone naszym członkom,
  6. Możliwe będzie dokonywanie wszelkich operacji finansowych jedynie do 1 grudnia br.
  7. W tym czasie zmuszeni będziemy upłynnić majątek Izby,
  8. W tym czasie będziemy musieli przygotować wszystkie zgromadzone dokumenty do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach i do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Tam będą one przechowywane.

CZYTAJ DALEJ NA BLOGU>>>

Koniec i składki….

Opublikowano: 1 lipiec 2014r. | przeczytano: 89 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
Znana jest data końca Izby. Izba przestaje istnieć z dniem 10 sierpnia 2014. Od tego dnia zgodnie z art.29 Ustawy o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych znosi się samorząd zawodowy urbanistów.
Składki członkowskie musimy opłacić do dnia 9 sierpnia. Datę tę potwierdził Nadzwyczajny Zjazd Izby Urbanistów, określając jednocześnie, że pierwsze 9 dni sierpnia będzie wynosić 9/31 składki miesięcznej, czyli w zaokrągleniu 26 zł. Zjazd podjął też jedną ważną uchwałę o umorzeniu długów członków nieżyjących.

Koleżanki i Koledzy,

Znana jest data końca Izby. Izba przestaje istnieć z dniem 10 sierpnia 2014. Od tego dnia zgodnie z art.29 Ustawy o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych znosi się samorząd zawodowy urbanistów.

Składki członkowskie musimy opłacić do dnia 9 sierpnia. Datę tę potwierdził Nadzwyczajny Zjazd Izby Urbanistów, określając jednocześnie, że pierwsze 9 dni sierpnia będzie wynosić 9/31 składki miesięcznej, czyli w zaokrągleniu 26 zł. Zjazd podjął też jedną ważną uchwałę o umorzeniu długów członków nieżyjących. Czytaj dalej na blogu Krzysztofa Kafki…

Publikacja ustawy….

Opublikowano: 13 czerwiec 2014r. | przeczytano: 116 | Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
informuję, iż Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych została upublikowana w Dzienniku Ustaw RP w dniu 10 czerwca 2014 r. (Dz.U. 768).
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/768/1

Szanowni Państwo,

W dniu 10 czerwca 2014r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został podpisany przez Prezydenta RP tekst Ustawy z dnia 9 maja 2014r.  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/768/1

NOWE IDEE W PLANOWANIU ROZWOJU TERYTORIALNEGO. WARTOŚCI – PRZESTRZENIE – PROJEKTY

Opublikowano: 22 maj 2014r. | przeczytano: 388 | Brak komentarzy

Instytut Projektowania Miast i Regionów
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
we współpracy z
Komitetem Architektury i Urbanistyki PAN
Komisją Urbanistyki i Architektury PAN, Oddział w Krakowie
Towarzystwem Urbanistów Polskich, Oddział w Krakowie
organizują międzynarodową konferencję naukową nt.
„NOWE IDEE W PLANOWANIU ROZWOJU TERYTORIALNEGO.
WARTOŚCI – PRZESTRZENIE – PROJEKTY”
Termin konferencji: 16 – 17 października 2014 r.
Miejsce konferencji: Kraków, Politechnika Krakowska
Rada programowa:
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać
Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński
dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek Prof. PK
Prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens,
Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider – Skalska
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz- Bilska – przew. rady programowej
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Zamiarem organizatorów – podtrzymując tradycję spotkań naukowych dotyczących
kontynuacji badań poprzedników – tym razem konferencja poświęcona zostanie pamięci prof.
inż. arch. Zbigniewa Wzorka, w 105 rocznicę jego urodzin.
Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym i jest adresowana w szczególności do
przedstawicieli środowiska naukowego, projektantów i planistów oraz pracowników samorządu
terytorialnego różnych szczebli. Poświęcona będzie tematyce planowania rozwoju terytorialnego
w kontekście nowych idei. W ramach obrad szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia:
 Nowe idee rozwoju terytorialnego a projektowanie przestrzeni,
 Planowanie przestrzenne i projekty strategiczne.
 Integracja struktur przestrzennych,
 Planowanie regionalne w kontekście rozwoju lokalnego, a

Instytut Projektowania Miast i Regionów  Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
we współpracy z Komitetem Architektury i Urbanistyki PAN, Komisją Urbanistyki i Architektury PAN, Oddział w Krakowie, Towarzystwem Urbanistów Polskich, Oddział w Krakowie
organizują międzynarodową konferencję naukową nt. „NOWE IDEE W PLANOWANIU ROZWOJU TERYTORIALNEGO. WARTOŚCI – PRZESTRZENIE – PROJEKTY”

Zamiarem organizatorów – podtrzymując tradycję spotkań naukowych dotyczących kontynuacji badań poprzedników – tym razem konferencja poświęcona zostanie pamięci prof. inż. arch. Zbigniewa Wzorka, w 105 rocznicę jego urodzin.  Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym i jest adresowana w szczególności do przedstawicieli środowiska naukowego, projektantów i planistów oraz pracowników samorządu terytorialnego różnych szczebli. Poświęcona będzie tematyce planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei. czytaj całość…

wcześniejsze >>