Biuro Izby

Opublikowano: 28 sierpień 2014r. | przeczytano: 10 | Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 1 i 3 września br. Izba będzie nieczynna.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 1 i 3 września br. biuro Izby będzie nieczynne.

Izba w likwidacji

Opublikowano: 26 sierpień 2014r. | przeczytano: 13 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
Od 10 sierpnia 2014r. Izba Urbanistów działa w trybie likwidacyjnym. Z formalnego punktu widzenia od tego dnia samorząd zawodowy urbanistów nie istnieje. Wykonywanie zawodu urbanisty nie wiąże się już z obowiązkowym członkostwem w Izbie.
Przypominamy, że biuro Izby do końca roku kalendarzowego będzie działać w ograniczonym wymiarze godzinowym. Do końca roku działać będą jeszcze organa Izby, jednak ich czynności zostały na mocy Ustawy ograniczone w zasadzie jedynie do czynności likwidacyjnych. Organy te nie mają już one kompetencji podejmowania spraw określonych statutem Izby. Zobligowani zostaliśmy za to min. do zakończenia wszystkich czynności bieżących, w tym zwłaszcza finansowych.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim członkom za uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Izby. Jednocześnie ponawiamy nasze prośby o niezwłoczne opłacenie wszelkich długów wobec Izby. Ustawa nakłada obowiązek ściągnięcia wszelkich zobowiązań wobec Izby. W przypadku ich nieściągnięcia sprawą windykacji zajmie się likwidator powołany sądownie na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Koleżanki i Koledzy,

Od 10 sierpnia 2014r. Izba Urbanistów działa w trybie likwidacyjnym. Z formalnego punktu widzenia od tego dnia samorząd zawodowy urbanistów nie istnieje. Wykonywanie zawodu urbanisty nie wiąże się już z obowiązkowym członkostwem w Izbie.

Przypominamy, że biuro Izby do końca roku kalendarzowego będzie działać w ograniczonym wymiarze godzinowym. Do końca roku działać będą jeszcze organa Izby, jednak ich czynności zostały na mocy Ustawy ograniczone w zasadzie jedynie do czynności likwidacyjnych. Organy te nie mają już one kompetencji podejmowania spraw określonych statutem Izby. Zobligowani zostaliśmy za to min. do zakończenia wszystkich czynności bieżących, w tym zwłaszcza finansowych.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim członkom za uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Izby. Jednocześnie ponawiamy nasze prośby o niezwłoczne opłacenie wszelkich długów wobec Izby. Ustawa nakłada obowiązek ściągnięcia wszelkich zobowiązań wobec Izby. W przypadku ich nieściągnięcia sprawą windykacji zajmie się likwidator powołany sądownie na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. CZYTAJ DALEJ NA BLOGU….

Praca Biura Izby

Opublikowano: 31 lipiec 2014r. | przeczytano: 35 | Brak komentarzy

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od dnia 4 sierpnia 2014r. biuro będzie czynne wyłacznie w poniedziałki i środy w godzinach 8 – 16. W pozostałe dni Izba będzie nieczynna.

Sytuacja ta potrwa do dnia całkowitego zamknięcia Izby, czyli do końca roku kalendarzowego.

w pozostałe dni Izba będzie nieczynna.
Sytuacja ta potrwa do dnia całkowitego zamknięcia Izby, czyli do końca roku kalendarzowego.

Koniec…

Opublikowano: 31 lipiec 2014r. | przeczytano: 31 | Brak komentarzy

Zbliża się data wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Dokładnie 10 sierpnia przestajemy działać jako Izba. Jakie są tego konsekwencje? Dotykają one całej organizacji oraz każdego z nas.
…jeśli chodzi o Izbę, to:
Od 10 sierpnia działamy z dopiskiem “… w likwidacji”
Biuro Izby będzie pracowało w ograniczonym zakresie, czyli tylko w dwa dni w tygodniu,
Całkowite zamknięcie biura i definitywny koniec pracy Izby przewidujemy na koniec roku,
W tym czasie prowadzone będą tylko wskazane w Ustawie czynności likwidacyjne: ściągnięcie wierzytelności, uregulowanie długów, zamknięcie bieżących zobowiązań i umów,
Większość wierzytelności została już opłacona, nadpłacone składki wykraczające za okres 10 sierpnia zostały zwrócone naszym członkom,
Możliwe będzie dokonywanie wszelkich operacji finansowych jedynie do 1 grudnia br.
W tym czasie zmuszeni będziemy upłynnić majątek Izby,
W tym czasie będziemy musieli przygotować wszystkie zgromadzone dokumenty do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach i do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Tam będą one przechowywane.

Zbliża się data wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Dokładnie 10 sierpnia przestajemy działać jako Izba. Jakie są tego konsekwencje? Dotykają one całej organizacji oraz każdego z nas.

…jeśli chodzi o Izbę, to:

  1. Od 10 sierpnia działamy z dopiskiem “… w likwidacji”
  2. Biuro Izby będzie pracowało w ograniczonym zakresie, czyli tylko w dwa dni w tygodniu,
  3. Całkowite zamknięcie biura i definitywny koniec pracy Izby przewidujemy na koniec roku,
  4. W tym czasie prowadzone będą tylko wskazane w Ustawie czynności likwidacyjne: ściągnięcie wierzytelności, uregulowanie długów, zamknięcie bieżących zobowiązań i umów,
  5. Większość wierzytelności została już opłacona, nadpłacone składki wykraczające za okres 10 sierpnia zostały zwrócone naszym członkom,
  6. Możliwe będzie dokonywanie wszelkich operacji finansowych jedynie do 1 grudnia br.
  7. W tym czasie zmuszeni będziemy upłynnić majątek Izby,
  8. W tym czasie będziemy musieli przygotować wszystkie zgromadzone dokumenty do przekazania do Archiwum Państwowego w Katowicach i do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Tam będą one przechowywane.

CZYTAJ DALEJ NA BLOGU>>>

Koniec i składki….

Opublikowano: 1 lipiec 2014r. | przeczytano: 96 | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,
Znana jest data końca Izby. Izba przestaje istnieć z dniem 10 sierpnia 2014. Od tego dnia zgodnie z art.29 Ustawy o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych znosi się samorząd zawodowy urbanistów.
Składki członkowskie musimy opłacić do dnia 9 sierpnia. Datę tę potwierdził Nadzwyczajny Zjazd Izby Urbanistów, określając jednocześnie, że pierwsze 9 dni sierpnia będzie wynosić 9/31 składki miesięcznej, czyli w zaokrągleniu 26 zł. Zjazd podjął też jedną ważną uchwałę o umorzeniu długów członków nieżyjących.

Koleżanki i Koledzy,

Znana jest data końca Izby. Izba przestaje istnieć z dniem 10 sierpnia 2014. Od tego dnia zgodnie z art.29 Ustawy o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych znosi się samorząd zawodowy urbanistów.

Składki członkowskie musimy opłacić do dnia 9 sierpnia. Datę tę potwierdził Nadzwyczajny Zjazd Izby Urbanistów, określając jednocześnie, że pierwsze 9 dni sierpnia będzie wynosić 9/31 składki miesięcznej, czyli w zaokrągleniu 26 zł. Zjazd podjął też jedną ważną uchwałę o umorzeniu długów członków nieżyjących. Czytaj dalej na blogu Krzysztofa Kafki…

wcześniejsze >>