Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Kraje Bałtyckie – wyjazd

Posted on | marzec 20, 2012 | 1 views | No Comments

Szanowni Państwo

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na czerwcowy wyjazd studialny do krajów bałtyckich.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Izby (32-253-79-87 lub biuro@oiu.katowice.pl)

Kondolencje

Posted on | luty 28, 2012 | 53 views | No Comments

Naszej Drogiej Koleżance
Członkowi Rady Południowej Okręgowej Izby Urbanistów

mgr inż. arch.
Marii Katarzynie Kaczorowskiej

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Matki

składa

Rada Południowej Okręgowej Izby Urbanistów
z siedzibą w Katowicach
oraz
wszyscy członkowie Izby

Seminaria w roku 2012

Posted on | luty 28, 2012 | 141 views | No Comments

Szanowni Państwo
Członkowie Południowej Okręgowej Izby Urbanistów

Rada Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach informuje o tematyce seminariów, które zamierza zorganizować w najbliższym roku tj. od marca 2012 do marca 2013 roku.:

1. Zmiana przepisów prawa dotyczących zagadnień planowania przestrzennego:

  • Prawo wodne (m.in. obszary zagrożenia powodzią),
  • Prawo geologiczne i górnicze (obszary zagrożone osuwiskami, nowe mapy PIG),
  • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

2.   Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody oraz orzeczenia sądów.
3.   Informacja przestrzenna.
4.   Zasady zachowania ładu przestrzennego a decyzje o warunkach zabudowy.
5.   Lokalizacja elektrowni wiatrowych w dokumentach planistycznych.
6.   Inne: scalenia i podziały w planach miejscowych, skutki finansowe uchwalenia planów miejscowych, przygotowanie materiałów do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów  rolnych i leśnych na cele nierolnicze i  nieleśne.

Powyższa tematyka nie wyklucza zorganizowania seminarium na inny temat zaproponowany przez członków Izby. Prosimy również o przesyłanie swoich propozycji szkoleń na adres Biura.

Seminarium pt. „Problematyka zagrożenia powodzią w planowaniu przestrzennym” odbędzie się w Krakowie w dniu 8 marca br. Ze względu na duże zainteresowanie zagadnieniami powodziowymi przez członków Izby i brak miejsc dla wszystkich chętnych, jesienią br. postaramy się ponownie zorganizować seminarium o tej tematyce.

Seminarium

Posted on | luty 15, 2012 | 182 views | 3 Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że nie ma już wolnych miejsc na seminarium nt.

Problematyka zagrożenia powodzią w planowaniu przestrzennym”

w dniu 8 marca br. w Krakowie.

Spotkanie z Panem Igorem Śmietańskim

Posted on | luty 13, 2012 | 122 views | No Comments

Serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie poświęcone bieżącym problemom praktyki stanowienia prawa z zakresu planowania przestrzennego.

Przewiduje się wystąpienie Pana Igora Śmietańskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz możliwość zadawania pytań.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 marca 2012 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu Diament     (ul. Dworcowa 9, Katowice) o godzinie 12.00.

Prosimy o telefoniczne ( 32 253-79-87) lub mailowe (biuro@oiu.katowice.pl) zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 28 lutego br. Wstęp wolny.

Po spotkaniu z Panem Dyrektorem Igorem Śmietańskim (ok. godz. 14.00) zapraszamy wszystkich członków POIU z woj. śląskiego na zebranie, którego celem będzie dyskusja nad wnioskami dotyczących działania Izby w przyszłości.

Państwa wnioski zostaną przekazane do wiadomości delegatom na Okręgowy Zjazd Izby Urbanistów w dniu 3 marca 2012r.

Seminarium

Posted on | luty 7, 2012 | 144 views | No Comments

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pt.

Problematyka zagrożenia powodzią w planowaniu przestrzennym

W czasie seminarium będą prezentowane zagadnienia:

  1. Rola RZGW w Krakowie w procesie wdrażania Europejskiej dyrektywy Powodziowej w Polsce – dokumentu będącego podstawą działań planistycznych w terenach zagrożonych powodzią,
  2. Przykłady zastosowań nowoczesnych technik obliczeniowych (modelowanie) przy określaniu zagrożenia powodziowego,
  3. Możliwości ograniczania zabudowy terenów zalewowych w działaniach planistycznych – teoria i praktyka.

Seminarium odbędzie się w  dniu 8 marca 2012r. w Krakowie.

Szczegółowe informacje w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy

Posted on | styczeń 31, 2012 | 113 views | No Comments

XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach odbędzie się 3 marca 2012r. w Katowicach.

Informacje organizacyjne oraz pakiet materiałów zjazdowych zostaną przekazane delegatom za pośrednictwem poczty.

Posiedzenie Rady POIU

Posted on | styczeń 20, 2012 | 205 views | No Comments

Szanowni Państwo
Członkowie Okręgowej Rady Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach

W dniu 28 stycznia 2012r. (sobota) o godzinie 11.00 w siedzibie POIU przy ul Dyrekcyjnej 9 w Katowicach odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady POIU
czytaj całość…

Szkolenia i punktacje…

Posted on | styczeń 19, 2012 | 186 views | No Comments

Za rok skończy się pierwszy okres bilansowania punktacji za doskonalenie kwalifikacji zawodowych.  Jest to pierwszy okres. Nasza Izba wprowadziła zasadę powszechnego obowiązku doskonalenia zawodowego jako pierwsza korporacja zawodowa. Zostało to oceniono bardzo wysoko przez Izbę Architektów i inne korporacje zawodowe. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest powszechny i dotyczy wszystkich członków, wyłączeni z niego zostali jedynie urbaniści, którzy nabyli uprawnienia do emerytury, nie wykonują czynnie zawodu urbanisty oraz nie sa członkami Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych. Winni oni złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie. Na przełomie roku  Biuro Izby rozesłało informacje o liczbie zebranych punktów do wszystkich członków. (…)
całość na http://www.kafka.oiu.katowice.pl/

Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym

Posted on | styczeń 12, 2012 | 192 views | No Comments

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się seminarium pt: „Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych”.
W seminarium wzięły udział osoby reprezentujące urzędy marszałkowskie, wojewódzkie pracownie planowania przestrzennego, środowisko geodezyjne, przedstawiciele Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut Rozwoju Miast, Instytutu Geodezji i Kartografii, Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych oraz firmy GISPartner z Wrocławia.
Celem seminarium była prezentacja projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych opracowany dla samorządu województwa mazowieckiego, a także strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych. W trakcie intersującej dyskusji przedstawiono różne poglądy na temat standaryzacji opracowań planistycznych.

czytaj całość…

keep looking »